„Ktoś, kto wie, jak oddać życzliwość, której doświadczył, musi być przyjacielem ponad wszelką cenę.”

„Ktoś, kto wie, jak oddać życzliwość, której doświadczył, musi być przyjacielem ponad wszelką cenę.”Sofokles. Dziękujemy za wspaniały prezent Beata Sordon i także wspaniałej młodzieży Verband der deutschen Gesellschaften/Związek Niemieckich Stowarzyszeń która już od kilku lat współpracuje z nami odkrywając historię Gmina Ustka