Pozostałe obiekty

9 Bateria Artylerii Stałej

Przepompownia na Potenie (Potene)

Stacja kolejowa okolice Dominka