Pozostałe obiekty

9 Bateria Artylerii Stałej

Stacja kolejowa okolice Dominka