Pracowita sobota.

Pracowita sobota na historycznym Przewłockim cmentarzu. Kolejne zdewastowane krzyże odnalezione… No i udało się postawić największy.