A my zdalnie ale działamy :)

Dziękujemy darczyńcom i cichym „WIELKIM” Pomocnikom. Będzie pięknie na historycznym Przewłockim cmentarzu.