W wielkim skrócie…

Tak było, a teraz jest tak!
Bedzie jeszcze piękniej!
Historyczny cmentarz Przewłocki.