„…myśleliśmy, że przyjedziemy tam i będziemy sadzić kwiatki,grabić liście i czyścić Cifem nagrobki. Okazało się,że musimy najpierw te nagrobki odnaleźć bo tam nie było nic. I to było w tym najpiękniejsze bo ocaliliśmy to miejsce od zapomnienia”

23.08.2019 podsumowaliśmy projekt mniejszości niemieckiej „Ocalić od zapomnienia”, którego byliśmy współorganizatorem.
Wysłuchaliśmy wspaniałych wspomnień tych złych i tych dobrych, usłyszeliśmy wiele miłych słów, „przenieśliśmy się w czasie” słuchając o przeszłości, a łzy które tam widzieliśmy były łzami szczęścia.
Dziękujemy Pani Wójt Annie Sobczuk-Jodłowskiej, Pani konserwator Krystynie Mazurkiewicz-Palacz,Pani Sołtys Jadwidze Fudali,Panu Marcinowi Barnowskiemu, Panu radnemu Stefanowi Gruszczyńskiemu,przewodniczący zarządu VdG Bernardowi Gaida, Beacie Sordon, Magdalenie Lemańczyk, najmłodszemu z Orłów Mateuszowi Łukaszewskiemu, który odnalazł najpiękniejszy i najlepiej zachowany krzyż, a przede wszystkim młodzieży, która swoim zapałem zmotywowała nas do jeszcze większego wysiłku i kochania tego co robimy.