Już na miejscu :)

Kolejnym etapem naszych prac  było przewiezienie na historyczny cmentarz w Poddąbiu odnalezionych podstaw oraz płyt nagrobnych. Nie było lekko ale mamy osiągnięty cel i satysfakcję… Reszta w rękach opiekunów tego miejsca.