Porządki na zapomnianych nekropoliach gminy Ustka

Usteckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Orzeł rozpoczęło opiekę nad dwoma zabytkowymi cmentarzami w gminie Ustka.Działania porządkowe będą obejmowały cmentarz w Zalesinie oraz zapomniany zdewastowany cmentarz w Przewłoce. Dzięki pracom porządkowym członkowie stowarzyszenia chcą tym miejscom przywrócić szacunek a także przypomnieć historię tych miejscowości. Wspomniane prace będą mogły być wykonane dzięki pomocy i życzliwości:  pani Annie Sobczuk-Jodłowskiej– wójt gminy Ustka, panu Tadeuszowi Kulmatyckiemu –sołtysowi wsi Przewłoka oraz pani Krystynie Mazurkiewicz-Palacz–kierownikowi Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Słupsku.