Wizyta w Muzeum

W dniu 07.03.2018r. członkowie naszego Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu prowadzonyprzez Panią Krystynę Mazurkiewicz-Palacz, Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Słupsku.Tematem wykładu, który odbył się w Muzeum Pomorza Środkowego W Słupsku było: Prawne aspekty poszukiwań zabytków na podstawie badań na Starym Rynku w Słupsku. Pani Konserwator przybliżyła słuchaczom  zasady i przepisy poszukiwań archeologicznych na przykładzie prac prowadzonych na Starym Rynku w Słupsku. Bardzo dziękujemy za przekazaną wiedze i podpisanie książki pt. Dawne Cmentarze w powiecie słupskim autorstwa Pani Krystyny Mazurkiewicz-Palacz.